Croeso i Nant Gwrtheyrn

Bydd Nant Gwrtheyrn bob amser yn lle sy’n dod â phobl ynghyd, trwy oleuo’r enaid a bod yn ei harddwch, ei threftadaeth a’r Gymraeg.

Ein nod yw cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg, darparu cyflogaeth leol ac ysbrydoli pobl i ddod at ei gilydd, gan ddarganfod cysylltiadau â’r iaith Gymraeg, byd natur a’r tymhorau a all siapio bywyd i’r dyfodol.

Eisiau aros gyda ni?

  • Dysgu ac aros

    Ydych chi eisiau dysgu Cymraeg ac aros yn ein llety unigryw?

  • Gwyliau yn y Nant

    Efallai yr hoffech chi aros gyda ni i fwynhau harddwch godidog y Nant

  • Priodasau

    Yn chwilio am rywle i aros wrth ddathlu priodas yn Y Nant? Beth am ein llety moethus unigryw?

Cymraeg i Oedolion

Mae'r ganolfan yn arbenigo mewn cyrsiau cymraeg i oedolion (fel ail iaith) drwy gyfrwng cyrsiau preswyl dwys sydd ar gael gydol y flwyddyn.

Gall ymwelwyr ar ardal ddod draw i ganolfan dreftadaeth y nant i fwynhau yr arddangosfeydd am yr iaith gymraeg ar diwylliant cymreig, hanes y pentref a bywyd gwyllt unigryw y dyffryn diarffordd hwn ai draeth.

Arolwg Cwsmeriaid

Mae eich boddhad yn bwysig i ni, ac rydym yn ymdrechu'n barhaus i wella ein gwasanaethau i ddiwallu'ch anghenion yn well.

Mae eich adborth yn bwysig! Cliciwch ar y botwm isod i gychwyn yr arolwg: