Newyddion

Cyrsiau wedi eu cyllido yn llawn ar gael i’r gweithlu yng Nghymru

Cyrsiau wedi eu cyllido yn llawn ar gael i’r gweithlu yng Nghymru

Bydd cyrsiau ‘codi hyder’ Cymraeg newydd, sy’n cael eu darparu gan Nant Gwrtheyrn, ar gael unwaith eto yn y Gwanwyn a’r Haf, mewn dosbarthiadau rhithiol ar gyfer unrhyw berson sydd yn gweithio neu sy’n ddi-waith yng Nghymru.

Mae’r cyrsiau rhad ac am ddim yn rhan o gynllun ‘Cymraeg Gwaith’ y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, cynllun i gryfhau sgiliau Cymraeg mewn gweithleoedd ar hyd a lled Cymru.

Mae’r cyrsiau dwys yn cael eu cynnal mewn dosbarthiadau rhithiol, dan arweiniad tiwtoriaid profiadol gydag elfennau hunan-astudio hefyd. Bydd cyrsiau ar gyfer gwahanol lefelau dysgu ar gael yn ystod mis Mai, Mehefin a Gorffennaf.

Meddai Rhodri Evans, Rheolwr Addysg Nant Gwrtheyrn: “Rydym yn falch iawn o fod yn cydweithio gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol unwaith eto drwy ddarparu’r cyrsiau dwys ‘Defnyddio’ Cymraeg Gwaith yn y Gwanwyn a’r Haf.

“Bydd rhain yn gyrsiau rhithiol gyda phum sesiwn ddysgu yn cael eu darparu gan diwtoriaid profiadol dros gyfnod o bum niwrnod.  Mae’r cyrsiau hefyd yn cynnwys elfennau hunan-astudio sydd wedi eu datblygu’n benodol ar gyfer y dull newydd hwn o ddysgu.

“Roedd yr ymateb i’r cyrsiau rhithiol yma yn gynharach yn y flwyddyn yn wych, ac mae’n dda gweld y cyrsiau’n dychwelyd o ganlyniad i’r galw amdanynt ac yn cael effaith bositif ar ddefnydd y Gymraeg yn y gweithle a thu hwnt.”

Ychwanegodd Dona Lewis, Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Cynllunio a Datblygu’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol: “Mae Cymraeg Gwaith yn cynnwys opsiynau ar gyfer dysgu, gwella, a defnyddio sgiliau Cymraeg at bwrpas gwaith ac yn cynnig cymorth a chefnogaeth i weithwyr ynghyd â’u cyflogwyr.

“Mae pandemig COVID-19 wedi newid ein byd. Roedd datblygu adnoddau Dysgu Cymraeg digidol yn barod yn flaenoriaeth i’r cynllun Cymraeg Gwaith, ac mae’r gwaith hwnnw wedi prysuro dros y flwyddyn ddiwethaf, gyda chyfleoedd newydd i bobl fwynhau dysgu Cymraeg.

“Rydym ni wedi addasu ein gwasanaethau er mwyn rhoi’r dewis gorau posibl i gyflogwyr a’u gweithleoedd ac rydym ni’n falch o fod yn gweithio gyda Nant Gwrtheyrn unwaith eto.”

Os oes gennych chi ddiddordeb gwybod mwy am y cyrsiau, cysylltwch gydag adran Addysg Nant Gwrtheyrn: cymraeggwaith@nantgwrtheyrn.org

Mae’r cynllun Cymraeg Gwaith, sy’n cael eu gynnal gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a’i ddarparu gan ddarparwyr cyrsiau’r Ganolfan, gan gynnwys Nant Gwrtheyrn.

Dysgu