Newyddion

Digwyddiad Cofio Carl – Eisteddfod Tregaron 2022

Digwyddiad Cofio Carl – Eisteddfod Tregaron 2022

Dyma fideo o ddigwyddiad arbennig iawn yn yr Eisteddfod Genedlaethol, Tregaron 2022, yn cynnwys cyflwyniad gan Huw Jones, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn: ‘Dr. Carl Clowes a’r freuddwyd ar gyfer Nant Gwrtheyrn’, gyda phanel o westeion yn cynnwys Dafydd Iwan, Alun Jones (cyn-diwtor yn Nant Gwrtheyrn), a Francesca Sciarrillo (Dysgwr y Flwyddyn 2019) yn rhannu atgofion a thrafod gweledigaeth unigryw Carl.